• info@aeiraval.org
 • 934 42 65 34

DADES

RESPONSABLE ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL

G63173066

RAMBLA RAVAL, NUM. 29, BJS. 1, 08001, BARCELONA

TELÈFON: 934 42 65 34

FINALITAT – Col·laboracions: Fer-se soci i fer una donació.

– Realitzar les gestions administratives necessàries amb els usuaris de la web

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari

+ info
LEGITIMACIÓ DESTINATARIS Consentiment de l’afectat.

– Consentiment per part de l’afectat en l’acceptació de la política de privacitat.

– Execució d’un contracte.

– Obligació legal.

– Interès legítim del responsable del tractament.

+ info
DESTINATARIS DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS Les seves dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el seu consentiment previ. + info
DRETS Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional. + info
CONSERVACIÓ Les seves dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que va motivar la seva recollida així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals. Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.  
INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

• Política de privacitat: www.aeiraval.org/politicadeprivacitat

• Avís Legal: www.aeiraval.org/avislegal

• Política de cookies: www.aeiraval.org/cookies

 

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL

NIF: G63173066

Adreça postal: RAMBLA RAVAL, NUM. 29, BJS. 1, 08001, BARCELONA

Telèfon: 934 42 65 34

Correu electrònic: info@aeiraval.org

Delegat de Protecció de Dades: –

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, per la Llei Orgànica 3/2018 i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Atendre les col·laboracions: fer-se soci o fer una donació.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@aeiraval.org
 • D’acord amb la LSSICE, l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

El nostre compromís:

 • Prometem protegir la seva intimitat i tractar de forma confidencial la informació que proporcioni.
 • La informació que proporcioni serà utilitzada únicament per als serveis contractats.
 • No revelarem la seva informació personal a tercers sense el seu consentiment.

 

PROCEDÈNCIA. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES

Tota la informació personal, dades de caràcter personal, que tenim de vostè ens les ha facilitat a través dels diferents formularis que hi pogués haver a la web o als correus electrònics.

Dades personals que es sol·liciten al formulari de contacte:

 • Nom i cognoms.
 • Correu electrònic.
 • Telèfon (opcional)

Dades personals que es sol·liciten al formulari de voluntariat:

 • Nom i cognoms.
 • Correu electrònic.
 • Telèfon.
 • Edat

Dades personals que es sol·liciten al formulari fes-te soci:

 • Nom i cognoms.
 • Correu electrònic.
 • Telèfon.
 • DNI.
 • Adreça postal.
 • Codi postal.
 • Ciutat.
 • Província.

No es tractaran dades especialment protegides.

Visitar la web de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

L’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de divuit anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti dades personals a l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL ni utilitzi els nostres serveis.

L’usuari haurà de facilitar a l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL les dades personals que se li puguin requerir quan utilitzi el formulari de contacte. Les dades personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per a garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, sent l’usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà als diferents formularis que hi pogués haver a la web. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través dels diferents formularis de la web de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL o per correu electrònic, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara en endavant Dades Personals). La informació que ens faciliti passarà a ser introduïda en un tractament de dades sota la responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL i es mantindrà confidencial i protegida.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL.

En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si es remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

L’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

L’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@aeiraval.org indicant com a Assumpte: “PROTECCIO DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

 

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

 • Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web
 • Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Si realitza una donació mitjançant la nostra pàgina web aeiraval.org li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL.

 

XARXES SOCIALS

Li informem que l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de AIERAVAL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

L’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL consideri inadequats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Així mateix, l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.
 • Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL, podent-li enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL, mitjançant el següent enllaç: www.empresa.com/politicadeprivacitat.

En tot cas, si bé remet informació personal a través de la xarxa social, l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.