• info@aeiraval.org
  • 934 42 65 34
  • Mc Modum

Joves amb futur

Espai socioacadèmic Aula Oberta

Centre Obert 16-18 anys

A l’Espai Socioacadèmic Aula Oberta duem a terme un acompanyament socioacadèmic 
a joves del barri de Raval en situació de vulnerabilitat.

Va néixer l’any 2007 com a únic recurs per a joves majors de 16 anys del barri i des de l’objectiu de donar continuïtat a la feina que s’estava duent a terme amb els joves en situació de vulnerabilitat des dels serveis de centre obert 3-16 de l’AEIRaval. També, es plantejava donar resposta a la manca de recursos del barri (equipaments, oferta educativa, activitats, etc.) adequats per a aquest perfil específic de joves.

S’orienta a la generació de processos d’inclusió (educativa i social), des d’un acompanyament integral i individualitzat, i des de l’eina del treball en xarxa. El marc d’intervenció per a l’acompanyament socioeducatiu permet que els i les joves generin processos d’aprenentatge personal, social i educatiu, promovent així el seu propi èxit educatiu.

Organitzem activitats grupals d’oci educatiu, seguiment tutorial individualitzat i la possibilitat de fer esport, a través d’un programa propi de beques. Treballem a través de l’educació i l’acompanyament integral dels i les joves i llurs famílies per a afavorir la igualtat d’oportunitats de totes les persones, sempre des del treball en xarxa amb altres entitats i serveis del barri i la ciutat.

Acompanyament a la universitat

Prometeus és un projecte comunitari, sorgit al barri del Raval, amb una àmplia participació d’entitats, tant educatives com socials, i coordinat per AEIRaval. Vetlla perquè els joves dels instituts públics del barri puguin accedir a la universitat i cursar estudis superiors amb èxit

Per fomentar l’equitat educativa, el programa intervé, tant en la fase prèvia d’accés a la universitat, com al llarg dels estudis superiors i etapa d’inserció laboral, finalitzant amb el retorn social que els participants ofereixen al barri, a través de diferents accions i iniciatives.

El projecte és una aposta conjunta de l’AEIRaval, El Periódico El Raval, l’INS Milà i Fontanals i l’INS Miquel Tarradell; les universitats UPF, UAB, UB i UPC, i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella, Institut Municipal d’Educació de Barcelona) i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Coneix algunes de les persones protagonistes:

Entrevista. “Del Raval a la universitat per quedar-s’hi” (Educa Barcelona)

Del barri a la universitat (projecte ‘Des-iguals’ de betevé)

“Fuera del Raval, nosotros somos los extraños” (El País)

Trobada entre joves Prometeus i estudiants de batxillerat del Raval (Ciutat Vella)

La Shazra Javed ens parla dels reptes del projecte Prometeus (Ciutat Vella)

Mentoria

MODUM és un projecte de mentoria i acompanyament de joves en especial situació de desorientació acadèmica i social per afavorir el seu èxit educatiu. S’acompanya als joves incidint en les seves potencialitats per generar oportunitats d’èxit en tots els aspectes: emocional, social i acadèmic.

Qui són els i les mentors/res? Un mentor o mentora esdevé una persona important en la vida del/la jove, i l’ajuda a adonar-se que ell o ella també és important.

És una persona major de 28 anys, madur/a i responsable: un model per al/la jove amb experiència i expertesa a la vida; algú amb equilibri emocional i amb la capacitat de transmetre tranquil·litat i confiança, capaç de connectar amb les problemàtiques i els conflictes pels quals està passant la persona a qui acompanya i guia.

Qui són els i les joves? Adolescents i joves dels instituts del barri del Raval i altres barris de Barcelona derivats per Serveis Socials i Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), que sovint es troben en situacions sociofamiliars d’alta complexitat, vulnerabilitat econòmica i dificultat per a cobrir les necessitats bàsiques, i que acumulen situacions socials i educatives negatives.

T'agradaria ser mentor o mentora?