• info@aeiraval.org
  • 934 42 65 34
  • Mc Modum

Acompanyament a la infància

Espai socioeducatiu Estel d’Assís

Centre Obert 3-16 anys

Proporcionem uns espais i serveis de suport, per tal d’estimular i potenciar les capacitats personals dels infants i adolescents, entre 3 i 16 anys. Les activitats que es realitzen tenen com a finalitat l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, la socialització, així com compensar deficiències socioeducatives.

Treballem a través de l’educació i l’acompanyament integral dels nois i noies i les seves famílies per a afavorir la igualtat d’oportunitats de totes les persones.

 

Pla d’inclusió al Centre Obert

En els darrers anys hem estat treballant per a oferir projectes inclusius que ens permetin atendre infants i adolescents amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental. Actualment, el 23% dels participants dels nostres centres presenten Necessitats Educatives Especials.

A través de la Comissió de Discapacitats de l’AEIRaval hem dissenyat un Pla d’Atenció a la Discapacitat per a donar una resposta personalitzada a les necessitats de cada infant.

Espai socioeducatiu Estel d’Assís
95 infants i adolescents

Primera infància

Més menuts (3-4 anys)

Infància

Petits (6-7 anys)

Adolescents

Grans (10-11 anys)

Menuts (4-5 anys)

Mitjans (8-9 anys)

Pre-Joves (12-13 anys)

Casal Bòria

Casal Bòria és un casal de tarda per a nens i nenes de 6 a 12 anys, del barri del Raval. Es duen a terme activitats en un ambient de lleure educatiu que permet contribuir al creixement dels infants des d’un vessant integral, tant personal com en grup. Afavoreix que els infants vagin adquirint una base sòlida que els capaciti en la resolució de problemes d’una manera autònoma.

Durant 4 tardes a la setmana, al Casal Bòria generem processos d’inclusió socioeducativa amb 18 infants de 6 a 12 anys oferint-los activitats de lleure educatiu per acompanyar-los en la construcció de la seva identitat i vetllant per la millora en la qualitat de vida.

Casal d'Estiu

Durant l’estiu, les activitats que oferim a infants i adolescents no s’aturen. L’Estiu a l’AEIRaval són projectes de lleure que inclouen activitats culturals, esportives, d’oci i colònies a la natura. Totes elles estan dissenyades des d’una perspectiva intercultural i educativa. I per als adolescents que ho requereixen, oferim també un Casal d’Estudi.

D’aquesta manera, durant les vacances d’estiu, seguim acompanyant a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, buscant la igualtat d’oportunitats de totes i tots, durant el temps lliure i de descans escolar.

Projecte VAC (Viver d’aprenentatge comunitari)

L’AEIRaval, amb la col·laboració del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha posat en marxa un espai per a promoure l’èxit educatiu d’infants, adolescents i joves. És el projecte VAC o Viver d’Aprenentatge Comunitari.

Des de VAC es promou l’acompanyament a joves del Raval, per tal de contribuir al seu èxit educatiu, impulsant estratègies generadores d’aprenentatge acadèmic i personal. Incorpora metodologies educatives com l’aprenentatge entre iguals que promou la competència lectora dels seus participants a través del “llegim en parella”.