I seguim amb novetats! Els nostres nois i noies no deixen mai de formar-se, aprendre i enriquir-se.

IMG-20160201-WA0004%5b1%5d

El dia 15 de febrer vam finalitzar el cicle de tallers amb el grup de Grans del centre obert de l’AEIRaval on es van tractar les Relacions Abusives entre les persones, tant a nivell personal i familiar com acadèmic. És important que els nostres infants coneguin quines són les situacions de risc per a així poder evitar-les i saber enfrontar-s’hi.

Els tallers van realitzar-se cada dilluns durant cinc sessions al local de l’AEIRaval juntament amb la Fundació Vicki Bernadet que és especialista en treballar en l’atenció integral, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors.

Un dels dies es va convidar a les famílies perquè així tots els àmbits en fossin partícips: infants, famílies i educadors per tal de donar una visió des de totes les perspectives d’actuació.

L’últim dia del cicle els infants van fer una visita a Infància Respon, un projecte on es duen a terme programes d’actuacions en tots aquells aspectes rellevants de la vida dels infants, amb la finalitat de promocionar la seva ciutadania activaIMG-20160201-WA0002%5b1%5d

i garantir els seus drets. Se’ls va explicar, entre d’altres moltes coses, quin és el nombre de telèfon gratuït o correu electrònic al qual s’ha d’acudir si en algun moment es troben en una situació abusiva.

Els nois i noies del grup de Grans van mostrar-se molt conscienciats amb les problemàtiques plantejades manifestant molt interès i mostrant-se altament participatius. En vista dels bons resultats ens plantegem fer el taller amb la franja d’adolescents perquè ells també puguin abordar aquesta pràctica tan estesa i saber com actuar en front d’ella.

Gràcies a les companyes de la Fundació Vicki Bernadet per aquest profitós cicle de tallers!