L’objectiu del Servei és acompanyar, informar, orientar i oferir una atenció psicosocial a nens, infants i famílies perquè arribin a un ple desenvolupament personal i puguin relacionar-se positivament amb tots aquells que els envolten. Som, per tant, un recurs psicosocial i una pràctica terapèutica en un espai clínic no tradicional.

Model terapèutic

  • Treballem a partir d’un model que comprèn l’individu en la seva totalitat i considera els seus diferents aspectes: corporal, mental i les seves relacions socials i afectives.
  • Entenem la relació entre les persones i el seu entorn com a subjecte a influències recíproques i, per tant, considerem important treballar el seu context i dinàmiques relacionals. 
  • Fem servir tècniques i recursos de corrents terapèutiques que valoren la lectura corporal i la expressió artística.
  • Oferim eines de creixement personal que ajuden a millorar la qualitat de vida i que contribueixen al desenvolupament ple, potenciant l’autoconeixement, la confiança en un mateix i les relacions amb el seu entorn.