Prometeus és un projecte d’educació comunitària que busca que més joves del Raval arribin i es quedin a la universitat a través d’un acompanyament econòmic, acadèmic i social. 

El projecte és una aposta conjunta de l’AEIRaval, El Periódico El Raval, l’INS Milà i Fontanals i l’INS Miquel Tarradell; les universitats UPF, UAB, UB i UPC, i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella, Institut Municipal d’Educació de Barcelona) i el Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

Coneix la història de la Iuliana: