El projecte Des-iguals de betevé parteix de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de participació i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida. El projecte ha treballat sobre la base de 12 grans fites de l’acord a les que ha dotat de nom, veu i rostre: 12 històries que exemplifiquen i ens apropen a la realitat que volem transformar.

En el marc d’aquest programa, des de l’AEIRaval hem volgut obrir les portes de la nostra associació per mostrar quina és la nostra tasca i com treballem diàriament per revertir les desigualtats que afecten els barris de Barcelona centrant-nos en l’educació com a eina bàsica per garantir la igualtat d’oportunitats pels infants i joves. 

Per això, hem mostrat una mateixa realitat des de dos punts de vista i a partir de dos projectes diferents: per una banda el Centre Obert, una de les tasques principals de l’entitat. Serveis preventius per a persones en situacions de vulnerabilitat en què s’atén l’infant i la seva família des d’un vessant integral en què es treballen els hàbits (alimentaris i higiènics) i es reforcen certes competències educatives i socials gràcies als espais d’estudi i a les activitats elaborades per l’equip educatiu.

 

Per altra banda i sota el nom “Del barri a la universitat” es visibilitza la història de la Liliana, estudiant de química en el marc del projecte Prometeus d’educació comunitària, que busca que més joves del Raval arribin i es quedin a la universitat, com la jove de 21 anys a qui presenta el reportatge.