El llenguatge és mòbil i viu. Les paraules evolucionen.
Els conceptes es reformulen i van sent un reflex d’una societat en constant canvi.
Nosaltres també canviem i algunes paraules no tenen el mateix significat per nosaltres ara que fa 20 anys.

Algunes paraules canvien seguint noves corrents i models.
El que anteriorment era minusvalidesa va passar per discapacitat i ara comença a entrar a la diversitat.
La malaltia mental passa per salut mental i arriba a persones amb problemàtica de salut mental.
La integració evoluciona a la inclusió.

Però que són les paraules sense el seu significat?
És necessària una revisió dels conceptes i les paraules perquè aquestes ajuden a configurar el món i el pensament col·lectiu.
Però també hem d’exigir la revisió d’aquests significats i l’aplicació, entre tots, de mesures perquè es compleixin.

No ens serveix canviar la paraula discapacitat a diversitat quan aquesta persona no pot gaudir de la seva diversitat. La seva diversitat continua essent una discapacitat, enfront un món mancats de suports.

No podem parlar d’inclusió dels infants amb diversitat quan les aules no estan dotades de suficients suports, (vetlladors, psicopedagogs).
Hem d’aconseguir baixar les paraules i els seus significats del món conceptual. De les àrees tècniques i llibres de textos i fer-les un reflex real i pràctic de la societat.
Potser a les sales i aules és més interessant parlar de necessitats de suport que de diagnòstics…

L’esforç és doble perquè mentre aprenem a caminar ja hem de córrer i a la vegada anar pensant en el següent salt.
Aquest exercici de reflexió també existeix a l’AEIRaval.
La comissió per a la inclusió d’infants amb discapacitat o problemàtica de salut mental està realitzant aquesta anàlisi.

Apostant per la inclusió dels infants en els centres oberts però no qualsevol preu.
Pensant, reflexionant i exigint aquests suports necessaris per a una posada en pràctica real.

Però mentrestant fem aquesta reflexió, a les sales ja tenim infants amb aquestes necessitats i suports.

Fent aprenem a desfer, caminant aprenem a córrer.
El significat ens porta a les paraules i les paraules al significat.

Pau Navarro
Responsable del Grup de Mitjans (8-9 anys)