Què és  MODUM?
És un projecte de mentoria i acompanyament de joves en especial situació de desorientació acadèmica i social per afavorir el seu èxit educatiu. S'acompanya als joves incidint en les seves potencialitats per generar oportunitats d'èxit en tots els aspectes: emocional, social i acadèmic.

Qui són els i les mentors/es?
És una persona major de 28 anys, madur/a i responsable: un model per al/la jove amb experiència i expertesa a la vida; algú amb equilibri emocional i amb la capacitat de transmetre tranquil·litat i confiança, capaç de connectar amb les problemàtiques i els conflictes pels que està passant la persona a qui acompanya i guia. 

Qui són els i les joves?
Adolescents i joves dels instituts del barri del Raval i altres barris de Barcelona derivats per Serveis Socials i Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), que sovint es troben en situacions sociofamiliars d’alta complexitat, vulnerabilitat econòmica i dificultat per a cobrir les necessitats bàsiques, i que acumulen situacions socials i educatives negatives. 

MODUM és un projecte de:

Associació Educativa Integral del Raval

Rambla del Raval, 29, 08001   Barcelona


mentoria@aeiraval.org

934426534