A l’AEIRaval seguim treballant i avançant en la participació de les famílies en els projectes i la seva implicació en el dia a dia del centres oberts. Com ja sabeu, el Pla Estratègic 2016-2020 de l’AEIRaval contempla la millora de la participació familiar en l’entitat i impulsa la creació d’una comissió de treball interna dedicada a aquest objectiu.

Com a primera acció, es va crear un grup motor de famílies que ajuda als i les educadores de l’AEIRaval a detectar necessitats i planificar i dissenyar les accions que puguin millorar la participació de la resta de famílies implicades. 

El grup motor de famílies, format per una representació de familiars dels infants i adolescents que participen als centres oberts, es va reunir el passat 30 de gener per ajudar als i les educadores de l’AEIRaval a pensar i dissenyar les properes activitats dirigides a famílies. Hi ha 3 activitats plantejades fins a final de curs, cadascuna relacionada amb un tema d’interès que el grup motor va prioritzar entre diversos temes proposats per famílies i equip educatiu.

El primer tema, normes i límits, es va tractar el passat 21 de febrer amb una activitat a la que van assistir 17 famílies. Primerament, es va parlar de com els pares i mares són referents dels fills i filles, que imiten el seu comportament. També es va treballar individualment, en petits grups i finalment amb totes les famílies assistents, exemples de normes que es posen a casa i què els funcionava i què no a l’hora de posar límits. Els i les educadores participants, representants de totes les franges d’edat (primera infància, infància i adolescència), també van proposar, des de la seva experiència com a referents de grup i professionals de l’educació, alguns consells. 

La segona activitat, centrada en la motivació per a l’aprenentatge, es desenvoluparà en un parell de setmanes i comptarà amb un/a professional extern que tractarà de guiar-nos sobre com podem motivar als infants i adolescents, especialment en l’àmbit acadèmic.

El tercer dels temes proposats, la participació, es tractarà a través d’una sortida amb barbacoa, durant un dissabte. A més de l’oportunitat per a compartir un temps de lleure fora de l’entitat i del barri, es pretén animar a més famílies a que s’uneixin al grup motor per al curs vinent. 

L’objectiu d’aquest programa d’activitats és que les famílies puguin aprendre unes de les altres, amb la guia i suport de l’equip professional de l’AEIRaval que, al mateix temps, aprèn de l’experiència de les famílies.