A l’Espai Socioacadèmic Aula Oberta som un Servei de Centre Obert (servei socioeducatiu) d’atenció a joves de 15 anys a 17 anys. Per tant, no som ni un centre acadèmic (escola, acadèmia) ni un centre de lleure (esplai, casal). Atenem a joves que estan en seguiment per part dels serveis socials (SSB/EAIA) o en els que es detecta una situació de vulnerabilitat social, i amb motivació vers el seu procés d’aprenentatge, social i vital. 

Oferim un espai d’acompanyamet acadèmic, activitats d’oci educatiu, seguiment tutorial i la possibilitat de fer esport a Can Ricart amb un programa propi de beques, sempre des del treball en xarxa amb altres entitats i serveis del barri i la ciutat.

Treballem a través de l’educació i l’acompanyament integral dels i les joves i llurs famílies per a afavorir la igualtat d’oportunitats de totes les persones, sigui el que sigui el seu punt de partida.