• info@aeiraval.org
  • 934 42 65 34

L'equip de l'AEIRaval

Formem l’AEIRaval un equip de 20 professionals. Per una banda, prop de 15 professionals que venen de la psicologia, l’educació social i el lleure. Per una altra banda, comptem amb un equip tècnic, especialistes en gestió, que vetlla per un bon funcionament intern de l’entitat. 

Tot un equip que destaca per la seva implicació, compromís, responsabilitat i il·lusió.

Equip educatiu

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

Equip tècnic

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

Junta directiva

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)