• info@aeiraval.org
  • 934 42 65 34
  • Mc Modum

L'equip de l'AEIRaval

Equip AeiRaval

Formem l’AEIRaval un equip de 20 professionals. Per una banda, prop de 15 professionals que venen de la psicologia, l’educació social i el lleure. Per una altra banda, comptem amb un equip tècnic, especialistes en gestió, que vetlla per un bon funcionament intern de l’entitat. 

Tot un equip que destaca per la seva implicació, compromís, responsabilitat i il·lusió.

Formem l’AEIRaval un equip de 20 professionals. Per una banda, prop de 15 professionals que venen de la psicologia, l’educació social i el lleure. Per una altra banda, comptem amb un equip tècnic, especialistes en gestió, que vetlla per un bon funcionament intern de l’entitat. 

Tot un equip que destaca per la seva implicació, compromís, responsabilitat i il·lusió.

+Menuts (3-4 anys)

Sandra

Menuts (4-5 anys)

Petits (6-7 anys)

Sohayla Chakour
co.infantil@aeiraval.org

Mitjans (8-9 anys)

Adrià Pérez-Herrera
co.infantil@aeiraval.org

Arantxa

Grans (10-11 anys)

Arantxa Arizmendi
co.infantil@aeiraval.org

Andres

Prejoves (12-13 anys)

Andrés Umansky
adolescents@aeiraval.org

Zahira

Joves (14-16 anys)

Mireia

Aula Oberta (+15 anys)

Mireia Manuel 
aulaoberta@aeiraval.org

Victor

Aula Oberta (+15 anys)

Víctor Fabregat
aulaoberta@aeiraval.org

VAC

Ruben Calventos
vac@aeiraval.org

Jonathan 1

Casal Boria (6-11 anys)

Jonathan Miguel
campanyes@aeiraval.org

Sara 1

Projecte Modum

Tatiana 1

Suport Psicosocial i Familiar

Tatiana Marques
psicologia@aeiraval.org

Paula

Servei d’Acompanyament a la Inclusió (SAI)

Paula Palacin
sai@aeiraval.org

Maria 1

Servei d’Acompanyament a la Inclusió (SAI)

Maria Incera
sai@aeiraval.org

Caixa Proinfància

Estefania Valero

Prometeus

Javier Alegría

Prometeus

Hajar Menssouri

Txell

Gestió de Projectes

Txell Arguelagués
projectes@aeiraval.org

Marta

Projectes i Avaluació

Dep. de Comptabilitat

Cristina

Economia i Captació de fons

Cristina Conesa

Direcció

Adrià Jurado
direccio@aeiraval.org

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

Equip tècnic

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

Junta directiva

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)

+Menuts (3-4 anys)