L’educació sexual i afectiva és fonamental amb els i les adolescents. Amb l’accés a continguts sexuals i informacions esbiaixades i de dubtable procedència, l’acompanyament dels i les professionals en aquest tema esdevé crucial a la vida dels i les joves.

Per això, des de l’AEIRaval s’han desenvolupat un cicle de tallers per a nois i noies adolescents sobre relacions socioafectives i sexualitat. Trencar amb mites establerts;  entendre el nostre cos, fer-nos conscients del mateix i tractar-ho amb respecte, respectar als i les altres, o explicar els riscos d’algunes conductes són algunes de les temàtiques que s’han tractat aquest trimestre.

S’han creat dos grups, un de nois i un altre de noies, amb l’objectiu de potenciar al màxim la sensació d’intimitat i confiança durant les sessions. Tot i que amb certa timidesa en un primer moment, les converses s’han desenvolupat amb molt bons resultats. Els i les adolescents han preguntat, solucionat dubtes i explicat experiències. Els i les professionals que els acompanyaven van poder, llavors, reforçar certs coneixements, explicar d’altres que no tenien clars i trencar amb mites que tenien interioritzats però s’allunyaven de la realitat.

Per a acompanyar el grup de noies es va comptar amb la col·laboració de les talleristes de Mandràgores, un projecte que  fomenta l’educació sexual i afectiva entre adolescents, joves i dones, des d’una perspectiva feminista. La sessió es va desenvolupar sense la presència de les educadores, de nou, per a potenciar l’espai de confiança i evitar la sensació de vergonya que poden tenir les joves al parlar de certs temes.

  

La participació a aquesta sessió es va obrir a la comunitat, per tal que altres joves del barri poguessin assistir. Adolescents de l’AEIRaval, Projecte Franja i Casal d’Infants van compartir aquesta estona de descobriment i reafirmació de conceptes. Aquest taller és una petita part de l’experiència pilot per a crear una comissió comunitària de relacions socioafectives per a nois i noies del barri del Raval, que ofereixi un espai perquè nois i noies puguin reunir-se periòdicament per a tractar aquells temes que no sempre comparteixen amb familiars o amigues i amics.