Comissió pedagògica

Espai de suport social, preventiu i de promoció de les capacitats personals d’infants i adolescents. Treballem a través de l’educació i l’acompanyament integral dels menors i les seves famílies per a afavorir la igualtat d’oportunitats de totes les persones, sigui el que sigui el seu punt de partida.

Projecte Mòdum de mentoria socioeducativa

Durant les vacances d’estiu oferim projectes de lleure per a infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat: activitats culturals, esportives i d’oci, i colònies a la natura, tot des d’una perspectiva intercultural i educativa i buscant la igualtat d’oportunitats de totes i tots, també en el lleure. També oferim un Casal d’Estudi per a adolescents.

Projecte Prometeus

Prometeus és un projecte d’educació comunitària que busca que més joves del Raval arribin i es quedin a la universitat. S’ofereix un acompanyament econòmic, acadèmic i social que ajudi a començar i continuar estudis universitaris. Prometeus, és una aposta conjunta de l’AEIRaval, El Periódico El Raval, l’INS Milà i Fontanals i l’INS Miquel Tarradell; les universitats UPF, UAB, UB i UPC, i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella, Institut Municipal d’Educació de Barcelona) i el Consorci d’Educació de Barcelona.