Centre Obert 3-16 anys

Espai de suport social, preventiu i de promoció de les capacitats personals d’infants i adolescents. Treballem a través de l’educació i l’acompanyament integral dels menors i les seves famílies per a afavorir la igualtat d’oportunitats de totes les persones, sigui el que sigui el seu punt de partida.

 

Estiu a l’AEIRaval

Durant les vacances d’estiu oferim projectes de lleure per a infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat: activitats culturals, esportives i d’oci, i colònies a la natura, tot des d’una perspectiva intercultural i educativa i buscant la igualtat d’oportunitats de totes i tots, també en el lleure. També oferim un Casal d’Estudi per a adolescents.

 

Atenció a la discapacitat 

A l’AEIRaval treballem per oferir projectes inclusius i preparats per a atendre infants i adolescents amb discapacitat. Actualment, el 26% dels participants en els centres oberts presenten Necessitats Educatives Especials. La Comissió de Discapacitats de l’AEIRaval dissenya un Pla d’Atenció a la Discapacitat per a donar una millor resposta a cada necessitat.